Luoghi: Campobasso, Teatro Savoia

Campobasso, Teatro Savoia