Luoghi: Milano, Teatro Lirico G. Gaber

Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber