Luoghi: Piacenza, Teatro Politeama

Piacenza, Teatro Politeama