Luoghi: Roma, Teatro Vascello

Roma, Teatro Vascello